Exceptional  in  Special  Transport

O nás

Špeciálna doprava "euro Experss" je profesionálna spoločnosť s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti komplexnej špedície a pilotáže nadrozmerných prepráv. Naše služby poskytujeme najmä na Slovensku, v Poľsku, Nemecku a Českej republike, ale aj v ďalších krajinách Európy.

Disponujeme najlepším a najmodernejším pilotným vozovým parkom v štandarde BF2 a BF-3. Naši kvalifikovaní a skúsení zamestnanci majú všetky potrebné povolenia na pilotovanie nadrozmerných vozidiel v celej Európe. Naše rozsiahle znalosti a zručnosti nám umožňujú vykonávať prepravu efektívne, bezpečne a načas so zaručenou spokojnosťou zákazníka.

Skúsený personál

Moderný vozový park

Profesionálny a individuálny prístup

Komplexnosť služieb

...Jediný spôsob, ako sa dostať z tesnej škatule, je nájsť cestu von.

Jeff Bezos, Generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Amazon

Špecializujeme sa na

Naši kvalifikovaní a skúsení pracovníci majú všetky potrebné povolenia na pilotovanie nadrozmerných vozidiel v celej Európe. Naše rozsiahle znalosti a zručnosti nám umožňujú vykonávať prepravu efektívne, bezpečne a načas so zaručenou spokojnosťou zákazníka..

Povolenie na prepravu po celej Európe

Na prepravu nadrozmerného nákladu je potrebné získať príslušné povolenia, ktoré vydávajú príslušné správne orgány oblastí, cez ktoré sa má preprava uskutočniť.

Čítajte viac

Technický sprievod pre nadrozmernú a preťaženú dopravu

Civilná pilotáž si vyžaduje nielen správne zručnosti, ale aj profesionálny vozový park. Poskytujeme služby pilotáže BF2 a BF3 v celej Európe. Máme rozsiahly vozový park pilotných vozidiel a kvalifikovaný a skúsený tím pilotov.

Čítajte viac

Technické vozidlá (na inštaláciu a odstraňovanie dopravných značiek)

Vykonávame dočasné úpravy cestnej infraštruktúry s cieľom umožniť prejazd nadrozmerných nákladov a zvýšiť plynulosť a bezpečnosť.

Čítajte viac
 

Plánovanie a overovanie priechodnosti trasy vzhľadom na veľkosť nákladu

Určenie bezpečnej trasy s určením kritických bodov, odklonenie trasy s fotodokumentáciou, expertíza mostov, úprava cestnej infraštruktúry (príprava, demontáž a montáž na čas prejazdu), rekonštrukcia križovatiek, kruhových objazdov, ciest, šírkového usporiadania vozovky a ďalších prvkov cestného pásu.

Čítajte viac

Výber vhodného typu traktora a prívesu pre náklad

Špecializujeme sa na správny výber návesov a ťahačov, pričom zohľadňujeme šírku, výšku, dĺžku, hmotnosť a tvar nákladu, ako aj možnosti trasy.

Čítajte viac

Zabezpečenie nakladania a vykladania nákladu

Čítajte viac

Špeciálny sprievod (policajná alebo vojenská asistencia)

Čítajte viac

4157

Vykonané prepravy

426

Vykonané obchádzky trás

3112

Organizované povolenia

110

Obchodní partneri

Naše realizácie

Naše rozsiahle znalosti a zručnosti nám umožňujú vykonávať prepravu efektívne, bezpečne a načas so zárukou spokojnosti našich zákazníkov.