Exceptional  in  Special  Transport

O nás

Speciální doprava "euro Experss" je profesionální společnost s více než desetiletou zkušeností v oblasti komplexní spedice a pilotáže nadrozměrných přeprav. Naše služby poskytujeme především na Slovensku, v Polsku, Německu a České republice, ale i v dalších zemích Evropy.

Disponujeme nejlepším a nejmodernějším vozovým parkem pilotů ve standardu BF2 a BF-3. Naši kvalifikovaní a zkušení zaměstnanci mají všechna potřebná oprávnění k pilotování nadrozměrných vozidel po celé Evropě. Naše rozsáhlé znalosti a dovednosti nám umožňují poskytovat efektivní, bezpečnou a včasnou přepravu se zárukou spokojenosti zákazníka.

Zkušení zaměstnanci

Moderní vozový park

Profesionální a individuální přístup

Komplexnost služeb

...Jediný způsob, jak se dostat z těsného prostoru, je najít cestu ven.

Jeff Bezos, generální ředitel a zakladatel společnosti Amazon

Specializujeme se na

Náš kvalifikovaný a zkušený personál má všechna potřebná povolení k pilotování nadrozměrných vozidel po celé Evropě. Naše rozsáhlé znalosti a dovednosti nám umožňují provádět přepravu efektivně, bezpečně a včas se zárukou spokojenosti našich zákazníků.

Povolení k přepravě po celé Evropě

Pro přepravu nadrozměrných nákladů je nutné získat příslušná povolení, která vydávají příslušné správní orgány oblastí, přes které se má přeprava uskutečnit.

Přečtěte si více

Technický doprovod pro nadrozměrnou a přetíženou dopravu

Civilní pilotáž vyžaduje nejen správné dovednosti, ale také profesionální vozový park. Poskytujeme služby pilotáže BF2 a BF3 po celé Evropě. Disponujeme rozsáhlým vozovým parkem pilotních vozidel a kvalifikovaným a zkušeným týmem pilotů.

Přečtěte si více

Technická vozidla (pro instalaci a odstranění dopravních značek)

Provádíme dočasné úpravy silniční infrastruktury, abychom umožnili průjezd nadrozměrných nákladů a zvýšili plynulost a bezpečnost.

Přečtěte si více
 

Plánování a ověřování průjezdnosti trasy vzhledem k velikosti nákladu

Stanovení bezpečné trasy s upřesněním kritických míst, objízdné trasy s fotodokumentací, expertiza mostů, úprava silniční infrastruktury (příprava, demontáž a montáž na dobu přejezdu), rekonstrukce křižovatek, kruhových objezdů, komunikací, šířkového uspořádání vozovky a dalších prvků silničního pásu.

Přečtěte si více

Výběr vhodného typu tahače a přívěsu pro daný náklad

Specializujeme se na správný výběr návěsů a tahačů s ohledem na šířku, výšku, délku, hmotnost a tvar nákladu, jakož i na možnosti trasy.

Přečtěte si více

Zajištění nakládky a vykládky nákladu

Přečtěte si více

Speciální doprovod (policejní nebo vojenská asistence)

Přečtěte si více

4157

Provedené přepravy

426

Provedené odklony tras

3112

Organizovaná povolení

110

Obchodní partneři

Naše realizace

Naše rozsáhlé znalosti a dovednosti nám umožňují provádět přepravy efektivně, bezpečně a včas se zárukou spokojenosti našich zákazníků.