Nabídka společnosti

Povolení k přepravě po celé Evropě

Pro přepravu nadrozměrných nákladů je nutné získat příslušná povolení, která vydávají příslušné správní orgány oblastí, přes které se má přeprava uskutečnit.

Zveme vás k využití našich služeb v oblasti poradenství a organizace povolení pro abnormální přepravu pro všechny země Evropské unie.

Technický doprovod pro nadrozměrnou a přetíženou dopravu

Civilní pilotáž vyžaduje nejen správné dovednosti, ale také profesionální vozový park. Poskytujeme služby pilotáže BF2 a BF3 po celé Evropě. Pyšníme se rozsáhlým vozovým parkem pilotních vozidel a kvalifikovaným a zkušeným pilotním personálem. Tyto dva aspekty zaručují efektivní a bezpečnou přepravu bez ohledu na její velikost, šířku, výšku, délku, hmotnost nebo počet vozidel.

Vozový park

Disponujeme vlastními moderními pilotními vozidly, vhodně označenými a vybavenými:

Vozidla BF2
 • dopravní značky instalované na střeše vozidel
 • prostředky přímého rádiového spojení s pilotními vozidly
 • ozvučovací zařízení
Vozidla BF3
 • dopravní značky instalované na střeše vozidel
 • prostředky přímého rádiového spojení s pilotními vozidly
 • ozvučovací zařízení

Speciální doprovod (policejní nebo vojenská asistence)

Technická vozidla (pro instalaci a odstranění dopravních značek)

Někdy jsou nutné dočasné změny silniční infrastruktury, aby se umožnil průjezd nadrozměrných nákladů a zvýšila se plynulost a bezpečnost.

V rámci demontáže silniční infrastruktury nabízíme:

 • montáž, demontáž, výměna dopravních značek a signalizačních zařízení,
 • rekonstrukce křižovatek, kruhových objezdů, silnic, krajnic a dalších prvků silničního pásu,
 • příprava svislých značek pro rychlou demontáž a montáž,
 • Demontáž a montáž kolizních součástí,
 • služby řízení dopravy pro všechny práce.

Plánování a ověřování průjezdnosti trasy vzhledem k velikosti nákladu

Některé přepravy vyžadují odklon trasy a její přípravu na přepravu odstraněním kolizních bodů. Zvláštní pozornost věnujeme nejen minimalizaci narušení dopravy a maximálnímu zajištění plynulosti jízdy, ale také zajištění bezpečnosti jízdy.

V rámci přípravy trasy nadrozměrné přepravy nabízíme:

 • definice bezpečné trasy se specifikací kritických bodů,
 • provedení itineráře trasy s fotodokumentací,
 • výběr vhodných míst k zastavení,
 • znalecké posudky na mosty,
 • úprava silniční infrastruktury (příprava, demontáž a montáž pro tranzit),
 • rekonstrukce křižovatek, kruhových objezdů, silnic, krajnic a dalších prvků silničního pásu.

Zajištění nakládky a vykládky nákladu

Výběr vhodného typu tahače a přívěsu pro daný náklad

Společnost Special Transport Euro Express se specializuje na správný výběr návěsů a tahačů s ohledem na šířku, výšku, délku, hmotnost a tvar nákladu a také na možnosti trasy.