Oferta firmy

Organizacja zezwoleń

W celu przeprowadzenia transportu ładunków ponadnormatywnych konieczne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń, które wydawane są przez odpowiednie organy administracyjne terenów przez które dany transport ma się odbyć.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie doradztwa oraz organizacji zezwoleń dla potrzeb transportu nienormatywnego, dla każdego kraju w Unii europejskiej.

Pilotaż cywilny BF2 oraz BF3

Pilotaż cywilny wymaga nie tylko odpowiednich umiejętności ale również profesjonalnej floty samochodowej. Świadczymy usługi pilotażu BF2 oraz BF3 na terenie całej Europy, Możemy poszczycić się bogatą flotą pojazdów pilotujących oraz wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pilotów. Te dwa aspekty dają w rezultacie gwarancję sprawnego i bezpiecznego transportu niezależnie od jego wielkości, szerokości, wysokości, długości, ciężkości czy ilości pojazdów.

Flota samochodowa

Posiadamy własne nowoczesne pojazdy do pilotażu, odpowiednio oznakowane i wyposażone w:

Pojazdy BF2
 • sygnalizatory świetlne zamontowane na dachu pojazdów
 • środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi
 • urządzenia nagłaśniając
Pojazdy BF3
 • sygnalizatory świetlne zamontowane na dachu pojazdów
 • środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi
 • urządzenia nagłaśniając

Organizacja pilotażu policyjnego oraz wojskowego

Demontaż infrastruktury drogowej

Czasami do umożliwienia przejazdu ładunków ponadnormatywnych oraz zwiększenia płynności i bezpieczeństwa niezbędne jest przeprowadzenia czasowych zmian w infrastrukturze drogowej.

W ramach demontażu infrastruktury drogowej oferujemy:

 • montaż, demontaż, wymiana znaków drogowych i urządzeń sygnalizacyjnych,
 • przebudowa skrzyżowań, rond, dróg, skrajni jezdni i innych elementów wchodzących w zakres pasa drogowego,
 • przygotowanie znaków pionowych do szybkiego demontażu i montażu,
 • demontaż oraz montaż elementów kolizyjnych,
 • usługi kierowania ruchem przy wykonywaniu wszelkich prac.

Planowanie oraz przygotowanie tras

Niektóre transporty wymagają wykonania objazdu trasy oraz przygotowania jej do przeprowadzenia transportu, usuwając punkty kolizyjne. Zwracamy szczególną uwagę nie tylko na zminimalizowanie utrudnień w ruchu drogowym i zmaksymalizowanie płynności przejazdu ale również zapewnienie bezpieczeństwa przejazdu.

W ramach przygotowania trasy przejazdu transportu ponadnormatywnego oferujemy:

 • wyznaczenie bezpiecznej trasy przejazdu z wyszczególnieniem punktów krytycznych,
 • wykonanie objazdu trasy wraz z dokumentacją zdjęciową,
 • wybór odpowiednich miejsc postoju,
 • ekspertyzy obiektów mostowych,
 • dostosowanie infrastruktury drogowej, (przygotowanie, demontaż i montaż na czas przejazdu),
 • przebudowa skrzyżowań, rond, dróg, skrajni jezdni i innych elementów wchodzących w zakres pasa drogowego.

Organizacja dźwigów oraz zabezpieczenie załadunków / rozładunków

Dobór oraz organizacja odpowiednich naczep i ciągników

Firma Special Transport Euro Express specjalizuje się w odpowiednim doborze naczep i ciągników uwzględniając szerokość, wysokość, długość, ciężar i kształt ładunku oraz możliwości przejazdu po danej trasie.